SPPAC

ACPP je od 1. ledna 1994 členem SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR (SP ČR), který sdružuje 28 odvětvových svazů. SP ČR je členem EUROPEBUSINESS, BIAC a IOE.
 
ACPP je od 1. ledna 2004 členem KONFEDERACE EVROPSKÝCH PAPÍRENSKÝCH PRŮMYSLŮ (CEPI), která sdružuje 18 evropských zemí. Přidružené členství ČR od 1. ledna 1997 reprezentované ACPP bylo první ze zemí bývalého východního bloku. Dále následovalo Slovensko, Maďarsko a Polsko.
 
ACPP aktivně spolupracuje se SVAZEM POLYGRAFICKÝCH PODNIKATELŮ (SPP), OBALOVÝM SDRUŽENÍM SYBA, SVAZEM PRŮMYSLU DRUHOTNÝCH SUROVIN (SPDS-APOREKO), ČESKOU ASOCIACÍ PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (ČAPLH) a se ZVÄZOM CELULÓZO-PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ZCPP SR). ACPP je spoluzakladatelem PEFC ČR.
 
Asociace českého papírenského průmyslu má k 1. 1. 2009 20 řádných členů. Výroba členských podniků ACPP představuje více než 85 % z celkové výroby vláknin, papírů, kartonů a lepenek a výrobků z nich v České republice. Asociace je vydavatelem odborného časopisu "Papír a celulóza", který je vydáván bez přerušení od roku 1946, letos již 64. ročník.
 
Nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada, která jedná zpravidla 2x ročně. V období mezi zasedáním Valné hromady je asociace řízena představenstvem, pro období listopad 2005 - listopad 2009 ve složení:
 
Prezident
Ing. Ivo Klimša, generální ředitel Biocel Paskov a.s.

Navštivte také

Doména www.sppac.cz

Pagerank: 0

S-rank:

Návštěvnost: Doposud 8562 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.sppac.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář