Životní prostředí

 Ekologické aspekty podnikání se stávají jedním z rozhodujících faktorů podnikatelského prostředí. Naplnění legislativních a dobrovolných norem bude v bezprostřední budoucnosti určující pro přežití a další perspektivu celé řady podniků, a to nejen v papírenském průmyslu.

Od přijetí první ekologické politiky papírenského průmyslu 9. Valnou hromadou v dubnu 1993, uplynulo již patnáct let. Mnohé, co bylo v této politice obecně papírenským průmyslem přijato, bylo naplněno, něco překonal čas a objevily se další nové faktory, které si vyžadují bezprostřední pozornost. Proto byla 19. Valnou hromadou přijata dále uvedená politika ACPP v péči o životní prostředí. Ta se stává základnou pro činnost asociace v ochraně životního prostředí a východiskem pro vlastní ekologické politiky jednotlivých firem a zahrnuje tento program:
 
Budeme soustavně zvyšovat využití dřevní hmoty, základního, nejvýznamnějšího a obnovitelného zdroje surovin papírenského průmyslu.
Budeme zvyšovat podíl sběrového papíru v našich výrobcích a podporovat společná úsilí ke zvýšení recyklace papíru do optimální úrovně podle životního cyklu vlákna.
Budeme soustavně omezovat škodlivé vlivy papírenského průmyslu do životního prostředí, a to jak z vlastní technologie, tak z obslužných procesů a dále budeme soustavně snižovat energetickou náročnost vlastních technologií.
 
Z výrobních programů budeme postupně vylučovat suroviny se škodlivým efektem na životní prostředí včetně těch, které snižují recyklovatelnost papírenských výrobků.
Postupnými úpravami technologií budeme usilovat o omezení vzniku odpadu přímo u zdroje.
O ekologických problémech, aktivitách a řešeních budeme pravidelně informovat veřejnost, především v komunitách, kde pracují naše výrobní jednotky.
 
Budeme iniciovat růst ekologického uvědomění spolupracovníků a podporovat uvědomění širší veřejnosti a ekologické aktivity v komunitách.
Ve svých členských organizacích budeme podporovat uplatnění evropských standardů ekologického řízení (EMS, EMAS, normy řady ISO 14000) a rozvoj konceptu eko-efektivnosti, včetně plnění IPPC.
Pravidelně budeme vyhodnocovat účinky uplatnění legislativy životního prostředí a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR budeme iniciovat legislativní kroky, vedoucí ke zlepšení péče o životní prostředí při únosných nákladech.
 
Jako řádný člen CEPI se budeme zúčastňovat činnosti výborů CEPI pro životní prostředí, pro recyklaci a pro lesní hospodářství a budeme aktivně spolupracovat na realizaci postupů a hlavních cílů, formulovaných v konceptech IPPC (integrované prevence a kontroly znečištění) a BAT (nejlepších dostupných technologií).
Při úsilí o zlepšování životního prostředí budeme využívat nových nástrojů jako jsou dobrovolné dohody a pružné ekonomické nástroje.
 

 
Tip pro vás : SPM Liberec je dodavatel vojenského oblečení. Na přehledném eshopu najdete pouzdra na zbraně (např. pistole) a další. K dispozici je i nabídka army batohů, taktických vest a outdoor výbava.
 
Tip pro vás : Úrazovému a životnímu pojištění se věnujeme již řadu let. Postaráme si i o vás.
 
Tip pro vás : Grafické studio a tvorba webových stránek Grafart.

Navštivte také

Doména www.sppac.cz

Pagerank: 0

S-rank:

Návštěvnost: Doposud 8562 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.sppac.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář